Naziv operacije

Podjetje TIO PNEVMATIKA, d.o.o. je z operacijo Digitalna transformacija podjetje TIO PNEVMATIKA, d.o.o. uspešno kandidiral na Javnem razpisu P4D ReactEU.

Opis operacije

Podjetje TIO PNEVMATIKA, d.o.o. je z operacijo Digitalna transformacija podjetje TIO PNEVMATIKA, d.o.o. uspešno kandidiral na Javnem razpisu P4D ReactEU. Operacija zajema celovito digitalno transformacijo podjetja na naslednjih področjih: izboljšana uporabniška izkušnja kupca, vzpostavitev digitalne platforme za prodajno/nakupnega procesa, vzpostavitev digitalne platforme za agregacijo in vizualizacijo podatkov, avtomatizacija in digitalizacija kadrovskega dela, vzpostavitev napredne podatkovne analitike, pametno upravljanje procesov, uvedba digitalnih poslovnih modelov in storitev, izboljšane digitalne kompetence zaposlenih, uvedba digitaliziranih otokov v proizvodnji, izvedba ukrepov za okrepitev kibernetske varnosti podjetja.

Finančna podpora: 100.000,00 EUR.

Cilji operacije

Cilji so:

 • Digitalna transformacija podjetja na področjih,
  • Izkušnja kupca,
  • Podatkovna strategije,
  • Procesi in digitalne rešitve,
  • Digitalni poslovni modeli,
  • Razvoj digitalnih kadrov in delovnih mest
  • Kibernetska varnost,
  • Industrija 4.0.
 • Uvajanje energetsko in snovno učinkovitih procesov in proizvodov.
 • Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega.

Rezultati operacije

Podjetje je uspešno izvedlo digitalno transformacijo s katero je izboljšalo kompetence zaposlenih, povečalo dodano vrednost na zaposlenega, optimizirala poslovne in proizvodne procese, uvedla višjo stopnjo brezpapirnega poslovanja in pričela poslovati ter komunicirati po digitalnih tržnih kanalih. V proizvodnjo je uvedlo funkcionalnosti Industrije 4.0. S tem je podjetje trend digitalne dimenzije vključilo v svoje celostno delovanje in izboljšalo snovno ter energetsko poslovanje podjetja.

Digitalizacija podjetja