Nadzor izhodnega tlaka

Uporaba pri aplikacijah, ki zahtevajo spremenljiv tlak. PPC je nadzorovan z električnim signalom, ki
zagotavlja možnost nadzora hitrosti in pozicije cilindra.