Vizija

Z zastopanjem priznanih svetovnih proizvajalcev ter lastno proizvodnjo in razvojem nudimo strankam kakovostne in cenovno zanimive rešitve s celotnega področja pnevmatike. S svetovanjem in sodelovanjem pri reševanju problemov in korektnimi odnosi želimo graditi dolgoročni partnerski odnos.

Zgodovina

1954 - iz podjetja KEM (Kovinsko in elektromehanično podjetje, storitvene dejavnosti) nastane podjetje Tovarna industrijske opreme- TIO Lesce. Proizvodni program obsega izdelavo merilno-regulacijske opreme, značilni izdelki so hidravlični regulatorji.

1960 - na nivoju države ustanovljeno združenje Avtomatizacija, katerega član je tudi TIO, po razpadu tega združenja pa se razvojne aktivnosti prenesejo na Zavod za avtomatizacijo, znotraj katerega deluje Oddelek za fluidno tehniko- pnevmatiko.

1965 - v Zavodu za avtomatizacijo izdelana ter prenešena v TIO celotna razvojna in tehnološka dokumentacija in pričetek serijske proizvodnje industrijske pnevmatike. V kratkem času TIO postane eden od najpomembnejših proizvajalcev industrijske pnevmatike v takratni Jugoslaviji z nekje 40% tržnim deležem.

1976 - podjetje TIO se priključi podjetju VERIGA Lesce, zgrajeni so novi proizvodni in upravni prostori, organizirana lastna razvojna služba, pričetek mednarodnega sodelovanja.

1991 - razpad enotnega jugoslovanskega trga, posledica težave v poslovanju.

1994 - preoblikovanja podjetja in nastanek samostojne družbe TIO Pnevmatika, d. o. o., ki posluje znotraj poslovnega sistema Slovenske industrije jekla (SIJ d.d.).

2000 - Izločitev podjetja iz skupine SIJ d.d., TIO Pnevmatika postane podjetje v privatnih rokah

2015 - začetek povezovanja s svetovnimi proizvajalci pnevmatike na področju prenosa znanja in trženja njihovih produktov na področju bivše Jugoslavije.