EKP sklad logo
Rešitev je v zraku!
Proizvodi

BEŽIČNI MERAČI

07.04.2023

BEŽIČNI MERAČI PROTOKA VAZDUHA FLUX

  • Proizvođač Metal Work, Italija.
  • Kontrola i dijagnostika na nivou sistema ili pojedinačnih delova.
  • Merni opseg do 2.000 Nl/min (Flux1), odnosno 4.000 Nl/min (Flux2).
  • Analogni i digitalni izlaz.
  • Povezivanje preko Eternet Wi-Fi konekcije.
  • Povezivanje preko Bluetooth-a sa mobilinim uređajima (Android i IOS).
  • Prikaz izmerenih vrednosti u realnom vremenu.
  • Moguća bežična kofiguracija merača.
  • Grafički prikaz snimqenih vrednosti.
  • Mreža kontrolnih tačaka, korišćenjem specifičnih algoritama, omogućava praćenje stanja sistema i planiranje intervencija održavanja.