EKP sklad logo
Rešitev je v zraku!
Proizvodi

ISO 6432 merači hoda cilindra

27.06.2023

ISO 6432 merači hoda cilindra

LTS senzori su namenjeni za merenje hoda pneumatskih cilindara koji vrše linearno kretanje u opsegu od 0 – 257mm. Senzori imaju 4-pinski M8 konektor i omogućavaju analogni izlaz od 0-10V ili 4-20mA. Tačnost položaja je data sa tačnošću od < 0,1 mm. Senzor Se ugrađuje u žleb profilne cevi cilindra.

Na zahtev TIO Pneumatike, proizvođač Metal Vork je izvršio testiranje LTS senzora i na ISO6432 okruglim cilindrima i utvrdio besprekoran rad i potvrdio mogućnost ove kombinacije, naravno uz korišćenje odgovarajućih nosača.