EKP sklad logo
Rešitev je v zraku!
Proizvodi

Metal Work – startni ventil VAP

11.09.2023

Metal Work – startni ventil VAP

  • Novi progresivni startni ventil VAP iz porodice SYNTESI omogućava postepeno povećanje pritiska u instalaciji (meki start).
  • Prilikom dovoda vazduha u mašinu, trenutni porast radnog pritiska može imati štetan uticaj na pneumatske komponente.
  • U poređenju sa drugim ventilima za meki start, za rad im nije potrebna struja.
  • Sofisticirani sistem unutrašnjih ventila omogućava dve odvojene faze rada.
  • U prvoj fazi pritisak raste polako i reguliše se do 40-60% podešenog pritiska, u drugoj fazi VAP ventil prelazi na pun pritisak i protok.
  • Ovakvim načinom upuštanja u rad pneumatske komponente se kontrolisano postavljaju u početni položaj.