Tradicionalna japanska težnja ka savršenstvu ogleda se u kliznim cilindrima, graničnicima i drugim proizvodima koji postavljaju nove prekretnice u funkcionalnosti i kvalitetu. Prate moderne trendove sa električnim hvataljkama i drugim električnim aktuatorima. Stremljenje u oblasti smanjenja potrošnje vazduha pokazuje porodica PAU ventila, a potraga za rešenjima za posebne kupce, npr. 100Hz cilindri.