Kanadska razvojna kompanija specijalizovana za izduvavanje, hlađenje i transport komprimovanog vazduha. Proizvodi se koriste u raznim aplikacijama i poznati su po smanjenju nivoa buke, optimizaciji potrošnje vazduha i energije. Sa naglaskom na vazdušno hlađenje sa jedinstvenom tehnologijom Vorteks cevi, vazduh se deli na topli i hladni tok, koji se dalje koristi za spot hlađenje alata, razvodnih ormara ili gde je potrebno . Vazdušni noževi sa fokusiranim tokom omogućavaju izduvavanje i stvaranje vazdušnih zavesa, dok pojačivači protoka koriste ambijentalni vazduh za stvaranje protoka koji su i do 15 puta veći od ulaza komprimovanog vazduha. Ovde su tzv vazdušni transporteri sa principom venturijeve cevi, koji omogućavaju transport granulata ili se koriste za uklanjanje prašine, gasova i tečnosti.