Više od 60 godina, OBER se bavi projektovanjem i proizvodnjom prenosivih pneumatskih alata, pneumatskih motora i sistema za bušenje i uvrtanje vijaka. Specijalisti su za projektovanje, proizvodnju i prodaju industrijskih pneumatskih alata, motora i industrijske automatike.